Jämför båtförsäkringar

Moderna båtförsäkring Störst på
båtförsäkringsmarknaden
Se ditt pris
Svedea båtförsäkring Experter inom både
båt och försäkring
Se ditt pris
Atlantica båtförsäkring Båtförsäkringar sedan 1916 Se ditt pris

Jämför båtförsäkringar gratis!

Att hitta den billigaste båtförsäkringen kan vara svårt. Alla försäkringsbolag erbjuder inte båtförsäkringar vilket gör det lite svårare att hitta.

Men om du jämför båtförsäkringar mot varann kan du lätt få en överblick. Du kan sålla bort dem dyraste och sedan hitta den billigaste båtförsäkringen med bäst förmåner som passar just dig och din båt bäst.

Båtförsäkring – Vad ingår?

Båtförsäkringar innehåller olika saker beroende på omfattning och försäkringsbolag. Ett skydd som alltid ingår är sjöskada. Med sjöskada menas ett skydd som ger dig ersättning om du krockar eller kör på ett grund med din båt. Om din båt skulle sjunka täcker även försäkringsskyddet sjöskada det. Dessa olyckshändelser tillsammans med uppläggningsskador/transportskador och stöld och skadegörelse är det vanligaste olyckorna som sker med båtar. Uppläggningskador/transportskador och stöld/skadegörelse tillsammans med sjöskada ingår ofta i en båtförsäkring. Jämför båtförsäkringar för att se vad som ingår i olika försäkringsbolag båtförsäkringar.

Skydd som ofta ingår i en båtförsäkring

Sjöskada

Ersättning om du går på grund, kör emot annat föremål/annan båt som skadar din båt.

Uppläggning och transportskada

Ersätter skador som sker vid transport eller vid uppläggning.

Stöld och skadegörelse

Ersättning vid stöld av motor/tillbehör eller vid stöld av hela båten.

Brand

Ersättning vid brand. Exempelvis vid blixtnedslag.

Ansvar

Ger ersättning vid skada på annans båt eller person. Hjälper till om du blir skadeståndsskyldig.

Rättsskydd

Hjälper till med ersättning för advokat och rättgångskostnader vid tvister.

Varför ska man ha en försäkring till båten?

Till skillnad mot en bilförsäkring finns det inget krav på båtförsäkring. Men det är ändå klokt att teckna en båtförsäkring om olyckan skulle vara framme. Samtidigt är båtar och speciellt utombordsmotorer väldigt stöldbegärliga vilket gör att en båtförsäkring hjälper dig om tjuven varit framme.

Båtförsäkring känns mer självklart om du köpt en stor båt. Men även småbåtar bör försäkras. Dock behövs inte alltid en separat båtförsäkring till mindre båtar, utan du kan teckna en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring som skydd.

Ska du ha båtplats till din båt i en båthamn, båtklubb eller marina kan det ofta krävas att du har en båtförsäkring för att kunna få en båtplats.

Pris på båtförsäkring skiljer sig beroende på flera faktorer

Premien för en försäkring till båt skiljer sig beroende på hur stor båten är och vilken båttyp det är. Men pris på båtförsäkring baseras även på vilket vatten båten ska gå i.
Det finns olika båtförsäkringar beroende på om du vistas på hav eller i en insjö.
Använder du bara båten i en mindre sjö kan du få en billigare båtförsäkring. Ska du dock ta dig på längre resa i exempelvis Göta kanal eller ut på öppet hav krävs att båtförsäkringen gäller även för detta. Därför ar det viktigt att kolla upp vad försäkringen täcker.

Priset på en båtförsäkring skiljer sig även beroende på vilken ort du använder båten. Stölderna är det som gör att priserna skiljer sig beroende på ort. I orter där stölder är vanligare blir också båtförsäkringen dyrare. I storstäder är stölderna vanligare än i mindre städer.

Priset på försäkringen styrs även av försäkringsvärdet. Försäkringsvärde är samma som marknadsvärdet av båten. Alltså helt enkelt vad båten är värd.

I vissa fall kan man få rabatt på båtförsäkring om man har exempelvis skepparexamen eller förarbevis. Vissa båtklubbar kan även ge rabatt på båtförsäkringen.

jämför båtförsäkringar

Båtförsäkring till olika typer av båtar

Många försäkringsbolag erbjuder en tilläggsförsäkring till mindre fritidsbåtar som endast ska användas som hobby. Tilläggsförsäkringen är ett komplement till din hemförsäkring.

Har du en stor båt eller en båt med dyra tillbehör motor rekommenderas en separat båtförsäkring. Ska du använda din båt i ditt yrke kan det vara bra att välja ett försäkringsbolag som är specialister på just båtförsäkringar. Jämför båtförsäkringar och se vilken som passar dina behov bäst.

› Försäkring motorbåt

› Försäkring segelbåt

› Försäkring Vattenskoter

Tilläggsförsäkring båtförsäkring

Båtförsäkringar erbjuder olika mycket skydd. Ibland ingår mycket i grundförsäkringen. Men i vissa fall behöver du tillägg för viss dyrbar utrustning.

Exempel på tillägg till båtförsäkringen:

Jolle

Har du en jolle till din båt ingår denna ofta in i grundförsäkringen. Men oftast bara upp till ett visst värde. Har du en dyrare jolle till din båt krävs en tilläggsförsäkring till båtförsäkringen.

Hyra ut

Ska du hyra ut din båt krävs ofta en tilläggsförsäkring. Priset för tilläggsförsäkringen kan vara en fast årskostnad eller per vecka som båten ska hyrs ut.

Dyrare elektronik

Har du dyr GPS-utrustning i båten eller annan dyr elektronik kan en tilläggsförsäkring krävas.

Glöm inte försäkring till båttrailer

Till båten behövs ofta en båttrailer för att transportera båten. Båten och båttrailern behöver inte ligga hos samma försäkringsbolag. Kanske får du bättre pris hos det försäkringsbolag där du har din bilförsäkring. Har du ett oregistrerat släp till båten kan du försäkra båten och trailern tillsammans.

Mer om försäkring till båttrailers 

försäkring vattenskoter

Försäkring till vattenskoter

Hos de flesta försäkringsbolag går vattenskoterförsäkringen under benämningen båtförsäkring. Den omfattar de flesta skador som kan drabba dig och du får då ersättning enligt gällande
nivåer.

Mer om försäkring till vattenskoter