Försäkring båttrailer

Till båten behövs ofta en båttrailer för att transportera båten. Båten och båttrailern behöver inte ligga hos samma försäkringsbolag. Kanske får du bättre pris hos det försäkringsbolag där du har din bilförsäkring.

Försäkring till släpvagn eller båttrailer är lite speciellt. Du behöver ingen trafikförsäkring eftersom bilen som drar båttrailern täcker det i sin bilförsäkring. Dock täcker inte bilens försäkring om båttrailern skulle bli stulen eller skadas i en brand. Då krävs att du tecknar en halvförsäkring till båttrailern eller släpet. Vill du ha skydd mot skador och olyckshändelser? Till exempel om ett träd faller eller om något går fel vid sjösättningen av båten behövs istället en helförsäkring för båttrailern eller släpet.

Jämför försäkring för båttrailer här!