Försäkring vattenskoter

Moderna båtförsäkring Störst på
båtförsäkringsmarknaden
Se ditt pris
Svedea båtförsäkring Experter inom både
båt och försäkring
Se ditt pris
Atlantica båtförsäkring Båtförsäkringar sedan 1916 Se ditt pris

Försäkring vattenskoter: Vattenskoter eller Jetski är sjön eller havets motorcyklar. Snabba och smidiga precis som en motorcykel fast på vatten. Men trots likheterna ska du inte teckna en MC-försäkring till din vattenskoter eller jetski. Vattenskoter klassas nämligen som båt och ska därför försäkras med en båtförsäkring.

Att ha en försäkring till sin vattenskoter är viktigt eftersom de är väldigt stöldbegärliga. De är lättare att lasta för tjuven, samt att de är lättsålda, vilket gör att du vill vara rätt försäkrad om tjuven skulle vara framme.

En annan del i försäkringen för vattenskoter som är väldigt viktig är olycksfallsförsäkringen. Eftersom det är större risk att du som person skadar dig på en vattenskoter är det väldigt viktigt att denna delen i vattenskoterförsäkringen är bra. Jämför försäkring för vattenskoter här och se vad de innehåller. Välj alltså inte direkt den billigaste försäkringen till vattenskotern, utan kolla så att du får rätt skydd. Hellre att betala några kronor mer för rätt försäkring med rätt skydd än att välja första billigaste försäkringen till din vattenskoter.

Försäkring vattenskoter – Skydd som ofta ingår

Sjöskada

Ersättning om du går på grund, kör emot annat föremål/annan båt eller vattenskoter som skadar din vattenskoter.

Uppläggning och transportskada

Ersätter skador som sker vid transport eller vid uppläggning.

Stöld och skadegörelse

Ersättning vid stöld av motor/tillbehör eller vid stöld av hela vattenskotern.

Brand

Ersättning vid brand. Exempelvis vid blixtnedslag.

Ansvar

Ger ersättning vid skada på annans båt eller person. Hjälper till om du blir skadeståndsskyldig.

Rättsskydd

Hjälper till med ersättning för advokat och rättgångskostnader vid tvister.