Försäkring segelbåt

Moderna båtförsäkring Störst på
båtförsäkringsmarknaden
Se ditt pris
Svedea båtförsäkring Experter inom både
båt och försäkring
Se ditt pris
Atlantica båtförsäkring Båtförsäkringar sedan 1916 Se ditt pris

Försäkring segelbåt: Segelbåtar är vanliga i svenska vatten. Men även om du har en  kölbåt, katamaran eller trimaran krävs en bra försäkring till segelbåten om något skulle hända med dig eller med segelbåten under färd. Om du skulle köra in i någon eller om någon skulle bli skadad, exempelvis få bommen i huvudet och skadas kan försäkringen för din segelbåt täcka detta.

Mindre segelbåtar som till exempel optimistjolle eller liknande är det inte säkert att en båtförsäkring krävs, då kan ett tillägg på din hemförsäkring räcka.

Priset för försäkringen till segelbåt styrs av försäkringsvärdet. Försäkringsvärde är samma som marknadsvärdet av din segelbåt. Alltså helt enkelt vad båten är värd.

Genom att jämföra försäkring till din segelbåt kan du hitta den billigaste båtförsäkringen.

Jämför försäkring för segelbåt här!

Försäkring segelbåt – Skydd som ofta ingår

Sjöskada

Ersättning om du går på grund, kör emot annat föremål/annan båt som skadar din segelbåt.

Uppläggning och transportskada

Ersätter skador som sker vid transport eller vid uppläggning.

Stöld och skadegörelse

Ersättning vid stöld av motor/tillbehör eller vid stöld av hela segelbåten.

Brand

Ersättning vid brand. Exempelvis vid blixtnedslag.

Ansvar

Ger ersättning vid skada på annans båt eller person. Hjälper till om du blir skadeståndsskyldig.

Rättsskydd

Hjälper till med ersättning för advokat och rättgångskostnader vid tvister.